0

PARKOURPARKEN

 

I vår parkourpark kan du träna parkour bland boxar, väggar, pelare och räcken oavsett vilken nivå du är på.

1. Välj antal personer

2. Välj datum

4. Välj Coach

5. Valbara tillägg